1. Nhà thuốc: Quầy thuốc Thu Hương
  Địa chỉ: 11 Hai Bà Trưng- TT. Lim – Tiên Du – Bắc Ninh
 2. Nhà thuốc: Quầy thuốc Kim Thu
  Địa chỉ: Chợ Tiêu – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh
 3. Nhà thuốc: Nhà thuốc Đào Tuất – 0913692307
  Địa chỉ: Ngã Tư Thị Trấn Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh
 4. Nhà thuốc: Quầy thuốc Lê Xuân – 0972138336
  Địa chỉ: Đại Thượng, Đại Đồng – Tiên Du – Bắc Ninh
 5. Nhà thuốc: Quầy thuốc Xuân Đạt – 0374600134
  Địa chỉ: Xóm Miếu – Phù Lộc – Phù Chẩn – Từ Sơn – Bắc Ninh
 6. Nhà thuốc: Quầy thuốc số 20
  Địa chỉ: 44 Trần Lựu – Thị Cầu – Bắc Ninh