1. Nhà thuốc: Quầy thuốc Việt Pháp 8
    Địa chỉ: Thôn Đông – Tam Xá – Đông Anh – Hà Nội