1. Nhà thuốc: Quầy thuốc Thiên An
    Địa chỉ: Thôn 6 – Xã Quảng Châu – Tp.Hưng Yên – Hưng Yên
  2. Nhà thuốc: Quầy thuốc Minh Đức – 0978209003
    Địa chỉ: Tòa C – KĐT Ecopark – Văn Giang – Hưng Yên
  3. Nhà thuốc: Nhà thuốc Đức – 0857567889
    Địa chỉ: Chợ Dầu – Quảng Châu – TP Hưng Yên – Hưng Yên