1. Nhà thuốc: Nhà thuốc Dung Tâm
    Địa chỉ: Hồng Thái – Phú Xuyên – Hà Nội
  2. Nhà thuốc: Nhà thuốc Tuệ Trang
    Địa chỉ: 54 ngõ Chợ Phú Minh – Phú Xuyên – Hà Nội
  3. Nhà thuốc: Quầy thuốc Tân Hoa – 0985723163
    Địa chỉ: Chợ Dâu – Châu Can – Phú Xuyên – Hà Nội