NHÀ THUỐC QUẬN THANH TRÌ – HÀ NỘI

 1. Nhà thuốc: Quầy thuốc Ngọc Lan
  Địa chỉ: Chợ Quang – Thanh Liệt – Thanh Trì – Hà Nội
 2. Nhà thuốc: Quầy thuốc Tùng Lâm
  Địa chỉ: 515 Ngọc Hồi – Văn Điển – Thanh Trì – Hà Nội
 3. Nhà thuốc: Quầy thuốc Bảo Chi
  Địa chỉ: Số 16 – Ngõ 1 Cầu Bươu – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
 4. Nhà thuốc: Quầy thuốc Phương Anh – 0926 702 588
  Địa chỉ: 143 Yên Xá – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
 5. Nhà thuốc: Nhà thuốc Long Minh – 0904 510 708
  Địa chỉ: 151 Yên Xá – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
 6. Nhà thuốc: Quầy thuốc Ngọc Thanh – 0918 414 394
  Địa chỉ: 59 Yên Xá – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
 7. Nhà thuốc: Quầy thuốc Hà Minh
  Địa chỉ: Số 21 đội 8 Yên Xá – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
 8. Nhà thuốc: Quầy thuốc Hà An I
  Địa chỉ: KIOT 10 CT5 – Yên Xá – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
 9. Nhà thuốc: Nhà thuốc Minh Tâm
  Địa chỉ: 27 Tứ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội
 10. Nhà thuốc: Nhà thuốc Toàn Tâm
  Địa chỉ: Chợ Quang – Thanh Liệt – Thanh Trì – Hà Nội
 11. Nhà thuốc: Nhà thuốc Thiều Oanh
  Địa chỉ: 509 Đường Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội
 12. Nhà thuốc: Nhà thuốc Tư Nhân 96 
  Địa chỉ: 539 Ngọc Hồi – Văn Điển – Thanh Trì – Hà Nội
 13. Nhà thuốc: Nhà thuốc Thu Thảo
  Địa chỉ: SH22-CT1 IEC Residences, Tứ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội
 14. Nhà thuốc: Nhà thuốc Linh Chi
  Địa chỉ: Đội 9 Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội
 15. Nhà thuốc: Nhà thuốc Phúc Phượng
  Địa chỉ: 194 Tựu Liệt – Tam Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội
 16. Nhà thuốc: Nhà thuốc Đại Phúc 2
  Địa chỉ: 304 Tựu Liệt – Tam Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội
 17. Nhà thuốc: Nhà thuốc Anh Vũ
  Địa chỉ: 82 Ngõ 373 Ngọc Hồi – Văn Điển – Thanh Trì – Hà Nội
 18. Nhà thuốc: Nhà thuốc AQ
  Địa chỉ: Số 8 Tổ 4 Tứ Hiệp – Văn Điển – Thanh Trì – Hà Nội
 19. Nhà thuốc: Nhà thuốc Tuấn Dung
  Địa chỉ: Số 9 Tứ Hiệp – Văn Điển – Thanh Trì – Hà Nội